STOWARZYSZENIE PASJA SPORTU

GLINNO 126, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP: 7882015377
REGON: 368864008
KRS: 0000705937


Konto bankowe: 09 1020 4144 0000 6702 0332 1007
W dniu 20 listopada 2021 r. odbyło się walne zebranie naszego Stowarzyszenia.

Obrady otworzył Tomasz Końka, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich z celem spotkania.
Następnie wyżej wymieniony zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

W wyniku głosowania powołano Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład weszły następujące osoby:

  1. Tomasz Końka - Prezes
  2. Kamil Sieroń - Wiceprezes
  3. Szymon Gularek - Wiceprezes


Protokolantem zebrania był Jarosław Dokowicz.

Statut: statut stowarzyszenia