STOWARZYSZENIE PASJA SPORTU

GLINNO 126, 64-300 NOWY TOMYŚL
NIP: 7882015377
REGON: 368864008
KRS: 0000705937


Konto bankowe: 90 1600 1462 1817 6238 1000 0001
W dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się zebranie założycielskie naszego Stowarzyszenia.

Obrady otworzył Tomasz Dominiak, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich z celem spotkania.
Następnie wyżej wymieniony zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

W wyniku głosowania jawnego na przewodniczącego zebrania wybrano Jeremiasza Pawlaka.


W wyniku głosowania powołano Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład weszły następujące osoby:

  1. Tomasz Dominiak - Prezes
  2. Tomasz Końka - Wiceprezes

Następnie przeprowadzono kolejne głosowanie w celu powołania Komisji Rewizyjnej, w którego skład weszły następujące osoby:

  1. Kamil Sieroń - Przewodniczący
  2. Szymon Gularek - Wiceprzewodniczący
  3. Łukasz Spychała - Członek

Protokolantem zebrania był Łukasz Spychała.

Statut: statut stowarzyszenia